ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​ឧសភា 27, 2020
LIVE

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​អ្នក​ចាំ​ទី​ទាំង​ ១០​​រក​បាន​ Clean Sheets ច្រើន​បំផុត​ ដែល​មក​ពី​ក្លឹប​ក្នុង​​លីគ​កំពូល​ទាំង​ ៥៖​

១០. Rui Paticio៖ មក​ពី​ក្លឹប​ Wolverhampton Wanderers រក​បាន​ Clean Sheets ១៣ដង​។

៩. Mike Maignan៖ មក​ពី​ក្លឹប​ LOSC Lille រក​បាន​ Clean Sheets ១៣ដង​។

៨. Ederson៖ មក​ពី​ក្លឹប​ Manchester City រក​បាន​ Clean Sheets ១៣ដង​។

៧. Predrag Rajkovic៖ មក​ពី​ក្លឹប​ Stade Reims រក​បាន​ Clean Sheets ១៣ដង​។

៦. David Soria៖ មក​ពី​ក្លឹប​ Getafe រក​បាន​ Clean Sheets ១៤ដង​។

៥. Thibaut Courtois៖ មក​ពី​ក្លឹប​ Real Madrid រក​បាន​ Clean Sheets ១៤ដង​។

៤. Alisson៖ មក​ពី​ក្លឹប​ Liverpool រក​បាន​ Clean Sheets ១៤ដង​។

៣. Manuel Neuer៖ មក​ពី​ក្លឹប​ Bayern Munich រក​បាន​ Clean Sheets ១៥ដង​។

២. Jan Oblak៖ មក​ពី​ក្លឹប​ Atletico Madrid រក​បាន​ Clean Sheets ១៥ដង​។

១. Keylor Navas៖ មក​ពី​ក្លឹប​ Paris Saint Germain រក​បាន​ Clean Sheets ១៧ដង​។

0 Comments

Leave a Comment

អត្ថបទអានច្រើនជាងគេ