ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​ឧសភា 25, 2020
LIVE

ផេក​កីឡា​ប្រដាល់​ថៃ​មួយ​បាន​បញ្ចេញ​ឈ្មោះ​​កីឡាករ​ប្រដាល់​ទាំង​៨​រូប​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់ជាង​គេ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្នក្នុង​ស្រុក។ ក្នុង​នោះ​គេ​ឃើញ​អ្នក​លេខ​មួយ​ឈរ​កំពូល​តារាង​ទទួល​បាន​ដល់​ទៅ​៣​សែន​បាត (ជាង​៩ ២០០​ដុល្លារ) ក្នុង​មួយ​ប្រកួត។ តោះ!​ មើល​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ខាង​ក្រោម៖

៨. ស៊ុបភើឡេក ទទួល​បាន​១,៥​សែន​បាត (៤ ៦០០​ដុល្លារ) ​ក្នុង​មួយ​ប្រកួត

៧. ផាន់ផាយ៉ាក ទទួល​បាន១,៨សែន​បាត (៥ ៥៥០​ដុល្លារ) ​ក្នុង​មួយ​ប្រកួត​

៦. យ៉តឡេកផេត ទទួល​បាន១,៨សែន​បាត (៥ ៥៥០​ដុល្លារ) ​ក្នុង​មួយ​ប្រកួត

៥. សេកសាន់ ទទួល​បាន១,៨សែន​បាត (៥ ៥៥០​ដុល្លារ) ​ក្នុង​មួយ​ប្រកួត

៤. នឹងឡានឡេក ទទួល​បាន២សែន​បាត (ជាង​៦ ១០០​ដុល្លារ) ​ក្នុង​មួយ​ប្រកួត​

៣. តៈវាន់ឆាយ ទទួល​បាន២សែន​បាត (ជាង​៦ ១០០​ដុល្លារ) ក្នុង​មួយ​ប្រកួត

២. រថថាំង ទទួល​បាន២,៥សែន​បាត (៧ ៧០០​ដុល្លារ) ​ក្នុង​មួយ​ប្រកួត

១. ស៊ែងម្នី ទទួល​បាន៣សែន​បាត​ (ជាង៩​ ២០០​ដុល្លារ) ក្នុង​មួយ​ប្រកួត

0 Comments

Leave a Comment

អត្ថបទអានច្រើនជាងគេ

កាលវិភាគនៃការប្រកួត

ផ្សព្វផ្សាយ

img advertisement

FACEBOOK

FIXTURES & RESULTS
Matchweek1
Saturday 21st December
WHUPostponedLIV
EVE0 - 0ARS
AVL1 - 3SOU
BOU0 - 1BRN