ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​ឧសភា 27, 2020
LIVE

កាលពីខែមករា​កន្លងទៅ Cristiano Ronaldo បាន​ស៊ុត​​ហ៊ែតទ្រីក​ (hat trick) ទី ៥៦​ ក្នុង​អាជីព​របស់​ខ្លួន ជួយ​ឲ្យ Juventus ឈ្នះ Cagliari ៤-០។ ក្នុង​ចំណោម​ hat trick (៣គ្រាប់​ម្នាក់ឯង) នោះ មាន hat trick មួយចំនួន ដែលសំខាន់បំផុត ពោល​គឺ​ជួយ​ក្រុម​ឲ្យ​ឆ្លង​ផុត​ទៅវគ្គ​បន្ត នៃ​ពាន​រង្វាន់។

ខាងក្រោមនេះ ជា hat trick ល្អបំផុតទាំង ៥ របស់ Ronaldo៖

៥. Real Madrid v Bayern Munich (ឆ្នាំ២០១៧)

៤. eal Madrid v Wolfsburg (ឆ្នាំ ២០១៦)

៣. Juventus v Atlético Madrid (ឆ្នាំ២០១៩)

២. Real Madrid v Atlético Madrid (ឆ្នាំ២០១៦)

១. ស៊ុយអែត vs ព័រទុយហ្គាល់ (ឆ្នាំ២០១៤)

ចុះចំណែកប្រិយមិត្ត​វិញ គិត​ថា hat trick មួយណា​របស់ Ronaldo ដែលល្អបំផុត?