ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​ឧសភា 27, 2020
LIVE

ក្រុមហ៊ុន​ផលិតរថយន្ត​យក្សរបស់​អាល្លឺម៉ង់​ BMW បាន​ប្រកាស​ចាប់​ដៃគូ​សហការ​ជាមួយ​នឹង​ក្រុម​កីឡាអេឡិកត្រូនិក​ចំនួន​ ៥​ក្រុម​មាន​ដូចជា Cloud9, Fnatic, FunPlus Phoenix, G2 Esports, និង​ T1។

រូបភាពពី BMW

Jens Thiemer អ្នក​តំណាង​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​ BMW បាន​លើក​ឡើង​ថា ការ​ចូលរួម​របស់​ Esport ពិត​ជាមានសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពេល​នេះ​ជា​លើក​ដំបូង​ ហើយវា​ក៏អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ទាំងអស់​គ្នា​ឈាន​ទៅ​មុខកាន់​តែ​លឿន។ ជាមួយ​គ្នា​នោះ​ ផ្អែក​តាម​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​គ្នា​នឹង​គ្នា BMW នឹង​ផ្ដល់ជូន​នូវ​មធ្យោបាយធ្វើ​ដំណើរ​សម្រាប់​ក្រុម​ទាំង ៥ ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ចូលរួម​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ។ ​​

រូបភាពពី T1 Entertainment & Sports